Ideskabende processer – 5 vigtige egenskaber

Man kan ikke forudsige vejen til den bedste ide eller hvem der ”får den/dem, men der findes egenskaber, som er med til at optimere iderigdommen i en kreativ idegenereringsproces. Herunder et bud på 5 vigtige egenskaber.

 

Alle med

Det er langt fra sikkert, at den bedste og mest brugbare ide kommer fra de elever, der normalt er de aktive i den almindelige klasseundervisning. Derfor er det vigtigt i problemløsningssituationer/idegeneringsprocesser, at have alle klassens hjerner ”med” når der skal findes og udvikles ideer.

Vi har opdaget, at ”have alle med” lykkedes langt bedre, når vi opdeler ideudviklingsprocessen i små tidsmæssige enheder, af forskellige længder. Tidsenhederne varierer fra et halvt minut til 4-5 minutter. Ligeledes har vi opdaget, at en stram/struktureret rollestyring virker positivt på processen. Vi bestemmer ikke, hvad der skal tænkes, men hvem der har hvilken rolle i processen lige nu. Rollefordelingen styres ofte via farvede armbånd, som deltagerne får uddelt under processtarten.

 

Parallel-tænkning skaber flere idebyggeklodser

Værdiskabende ideer(innovative ideer) udvikles sjældent i en enkelt persons hjerne, men i et samspil mellem forskellige hjerne, hvor de enkeltes associationer kan anvendes som idebyggeklodser. Derfor er det godt at anvende parallel-tænkning, når der skal problemløses. Parallel-tænkning betyder i denne sammenhæng, at alle deltagere i processen, samtidig, forsøger at løse den samme problemstilling. Herved optimeres mængden tilgængelige idebyggeklodser.

Specielt i begyndelsen af vores camps/ideudviklingsprocesser sørger vi for, at alle deltagere tænker inden for det samme felt med den samme problemstilling.

 

Frit lejde til ideerne

Et innovativt miljø med succes er præget af åben vidensdeling. Alle deltagere i processen ”reklamere” med deres bedste ideer, som hele tiden er frit tilgængelige for alle gruppens/enhedens deltagere. Der skal i miljøet være en tro på fællesskabets kraft og begrebet særeje skal være mest muligt elimineret.

Alle de bedste ideer(subjektivt vurderet) udstilles/hænges op rundt om i rummet, med ”frit lejde” til at ”stjæle/låne” hvilken som helst ide.

 

Alt kan lade sig gøre

Intet er hverken rigtigt eller forkert i idegenereringensfasen. Alt kan bruges, ingen restriktioner, penge og ressourcer i det uendelige. Der siges aldrig ”NEJ” under en idegenereringsproces, alt kan i princippet lade sig gøre. Hvis noget undrer, spørger man nysgerrigt ”JA og hvad så?” i stedet for at være afvisende.

Denne positive holdning til hvad som helst, specielt i starten af den ideskabende proces, har vist sig som en meget fin platform for mere ”unikke” ideer. Det, at idebyggeklodserne ”stritter” i alle retninger, er langt det bedste grundlag for deltagernes associationsprocesser.

 

Sortering af stimuli

Stimuli er på mange måder ustyrlige, men dem, der kommer fra omgivelserne, har man mulighed for at påvirke i pædagogiske læringssituationer. Vi ønsker stor indflydelse på de stimuli, der påvirker eleverne, når de er i gang med at lære.

Vi har bl.a. skodder for vinduerne, så vi bestemmer den aktuelle lysmængde, Lokalet kan være helt mørkt, hvis vi arbejder med gyser-historier eller spotlys, hvis vi arbejder med fokusområder. Skodderne forhindrer også unyttige synsindtryk, nogen der går forbi og lignende. Når man ikke kan se ”ud” får tiden en mindre styrende betydning. Utilsigtede stimuli er med til at forstyrre deltagernes fokus.

(Det sidste gælder ikke kun i idegenerering processer, men i de fleste former for undervisning)

 

Venlig hilsen

Rådet for større Idesikkerhed

_foto 2 __foto 3 Parallelt Alle med Vi skal have alle med

Om forfatteren

Carsten Hermansen har skrevet 68 artikler for Innospot

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *