Hvorfor problemorienteret projektarbejde

Projektarbejdsformen er grænseløs i sit faglige niveau, hvilket gør den til en unik måde at undervisningsdifferentiere på. Den problemløsende vinkel er et vigtigt“ redskab” for eleverne at have med i rygsækken, når de forlader uddannelsessystemet og skal begå sig i det “virkelige” liv. Det senmoderne samfund er så præget af skift og forandringer, at netop problemløsningskvalifikationer vil have stor betydning for fremtidens mennesker.

Nogle væsentlige træk ved arbejdsformen er fremtrukket herunder.

Dyb læring
Dyb-læring er et af kodeordene i projektarbejdsformen. Det hænger bl.a. sammen med det grænseløse perspektiv og det vil hovedsageligt være elevernes flid, der er grænsesættende. Hvis eleverne bliver grebet af et bestemt emne/problemstilling, kan de bare køre løs. Man kan måske tale om, at projektarbejdsformen indeholder mulighed for “dyb læring i koncentreret form”.

Kvalifikationer og dannelse
Den problemløsende projektarbejdsform kræver en bred vifte af kvalifikationer hos eleverne, som ikke er særlige tydelige i den traditionelle undervisning. Her tænkes eksempelvis på: selv at opsøge viden, selv strukturere sit arbejde, kondensere sin viden, fremlægge sin viden, have tilskuere på sine fremlæggelser, bruge lærerne mere aktivt som vejledere, være aktive lyttere, en bred vifte af samarbejdskompetencer, få en gruppe til at fungere, uddeling af arbejdsopgaver, selvstændighed, ansvar, kreativitet, lave interview, tage beslutninger, kritisk tænkning, god til at vurdere sin kilder osv. Mange af disse kvalifikationer kan indfanges under begrebet dannelse, alle de mange ting der underbygger “det at lære”.

Nøglen til læring
I forbindelse med projektarbejde oplever vi ofte, at eleverne finder deres egne veje til at lære og blive dygtigere på. I den traditionelle undervisning er metoderne ofte fastsatte på forhånd. Her er mulighederne for selv at finde nye og evt. sin egen læringsvej ret usandsynlig. Det er fantastisk når en elev kommer og fortæller “nu har jeg fundet ud af, hvordan jeg lærer”.

Brug for læring
Blandt de ældste elever i folkeskolen ”løber” man ofte ind i det problem, at eleverne ikke kan forstå vigtigheden af det, de er i gang med at lære. Citat: “Hvad skal jeg egentlig bruge alt det her om X til”
Projektarbejdsformen er mere virkelighedsnær(tværfaglig) end den traditionelle fagdelte undervisning og vil ofte give eleverne en bedre brugbarhedsforståelse, af det de lærer.

 

Om forfatteren

Carsten Hermansen har skrevet 63 artikler for Innospot

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

The administrator needs to log in and select a Google Analytics account.