Innospot« | »

Svært versus let

Svært versus let
En positiv sætning ved mange skolehjemsamtaler har følgende ordlyd
og handling: ”Jeres/dit barn har let ved matematik” (kunne være et
hvilket som helst fag). Man fornemmer efterfølgende, at forældrene løfter
sig i sædet og smiler. Det er åbenbart en succes at have let ved.

Dette peger i retning af, ”at svært ved” må være negativ og pege i fiaskoens
retning. Måske fordi det er nærliggende at forbinde ”svært ved” med det
“at være dum”.

Det er Folkepædagogikken, der her titter frem. En tavs/skjult viden, som
indeholder holdninger og meninger om skolen, hvordan en skole bør være,
hvordan man lærer bedst ol. Skolen er jo netop et af de få steder i det
senmoderne samfund, hvor vi alle ”har været”
Det er ganske store kræfter på spil, som er næsten umuligt at gøre op med.
Men gøres skal det.

Intentionen bag
Intentionerne bag dette afsnit er ønsket om at skabe et modspil til den gængse
let/svært opfattelse. Der skal nærmest vendes om på de to begreber.
Vi skal stoppe med at bruge let/svært, som evalueringsbegreber, frilægge
deres betydninger i denne sammenhæng og fremover anvende begreberne
proaktivt i forhold til læreprocesser. I fremtidige læreprocesser gælder det om
at få eleverne til at arbejde med det, de har svært ved, lære dem at fastholde
svært-felt og lære dem at ”sige fra” når de arbejder med stof, der er let og
uden indhold af nye “aspekter”.

Elevens ansvar
Det betyder ikke, at eleverne er ansvarlige for egen læring, fordi de skal lære
at fastholde sig i svært-feltet. De får ikke ansvar for indholdet og læreren skal
stadig være en aktiv facilitator, men de får et delansvar for at sige fra/til når
de synes, det de arbejder med, er for let. I stedet for at glæde sig over, at
lektien udelukkende består af lette overkommelige opgaver, skal eleverne
ønske/kræve, at de altid arbejder med udfordrende opgaver.

Posted by on 2. januar 2019.

Tags: , ,

Categories: Artikler, Svært, Teoretiske tekster

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Seneste indlæg


Sider