Generelle SVÆRT betragtninger

Dette korte afsnit indeholder nogle generelle betragtninger,
som vil blive uddybet på kommende sider.

Svært-pædagogikken vil skabe en ny skole og en ny arbejdsplads
Hvis svært bliver et væsentligt omdrejningspunkt for folkeskolens elever i
fremtiden, vil det få stor betydning for “skolen”, men sandsynligvis også for
hele samfundet.
Læringshastigheden vil blive forøget betragteligt, men det vil også resultere
i væsentlige ændringer i skolens organisation. F.eks. vil der blive større behov
for hvile og bevægelse i dagligdagen, da ingen mennesker kan udholde
virkeligt at arbejde i “sværtfeltet” mere end 2-3 timer ad gangen.

Lærerprofessionen
Lærerjobbet vil forandres i en mere vejledende, faciliterende form, hvor
viden om læring og læringsprocesser vil være helt essentiel.

Elevrollen
Ligeledes vil der ske store forandringer i den måde eleverne betragter og
vurderer hinanden. I stedet for konkurrence, hvor den enkelte forsøger
at skjule sine fejl og eventuelle mangler, vil den enkelte elev forsøge at
vise sine mangler for at få hjælp til at dygtiggøre sig.
Læringsbevidsthed
Med tiden vil eleverne udvikle en læringsbevidsthed, et metalæringsniveau,
som indeholder informationer om, hvornår man lærer og hvordan man
personligt lærer bedst.

Forældrenes betydning
Også forældrenes roller i forhold til skolegangen vil forandre sig. Forældre er
den vigtigste brik i omgivelsernes holdning og syn på læring. De får et stort
medansvar i forhold til SVÆRT-pædagogikken. I barnets tidlige år i den
primære rolle som læremester og senere i barnets skole/læringsliv, som
scenemester, der får tingene til at hænge sammen, bakker op om det, som
sker og generelt er der til at støtte når frustrationerne kalder på hjælp eller
når der generelt er brug for hjælp(meget mere herom på de følgende sider).

Om forfatteren

Carsten Hermansen har skrevet 64 artikler for Innospot

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

The administrator needs to log in and select a Google Analytics account.