Lærerprofessionen og SVÆRT

Få øje på og fastholde
Som lærer gælder det om at få eleverne til at opdage og efterfølgende
være i det læringsfelt, som vi karakteriserer som svært.
Opgaven med at fastholdeeleverne i “det svære læringsfelt” er en fælles
opgave for lærer, forældre og elev. Selvfølgelig har læreren hovedansvaret,
men forældrene skal bistå så godt de kan, og efterhånden skal eleven selv
være med til at fastholde sig i dette felt.

Opgaver
Der er masser af læreropgaver forbundet med svært-pædagogikken.
Hvordan får man eksempelvis startet/fundet svært-feltet og hvordan får
man dagligdagen afviklet med svært-pædagogikken som omdrejningspunkt.

Nogle undervisningsopgaver vil blive omtalt kort på de følgende linjer.

Lærerne skal gøre ”det svære læringsfelt” synligt for eleverne. Dette
arbejde  vil selvfølgelig ændre sig med tiden, men det er af alle vigtigste
betydning i startfasen. Hvis vi ønsker at få eleverne til at arbejde med det
eller synes om at arbejde med det de ikkekan eller har svært ved, så skal
det italesættes. Der skal skabes en bevidstgørelse herom. Det vil kræve et
vedholdende arbejde, da det vil være nyt for både elever og for de fleste
forældre.

Lærerne skal skabe holdningen: Lette opgaver er i forhold til skolearbejde
tidsspilde.

Lærerne skal skabe en positiv holdning til svært. Svært er godt, det skal
være svært og det er ok når det er svært. Det er bestemt ikke indlysende for
danske skoleelever, at det skal være(er) svært at lære. Rigtig mange mener,
det skal være let. Kun ganske få elever forbinder det at arbejde med svære
opgaver, som noget rart.

Lærerne skal skabe en forståelse hos både forældre og elever, at
“svært ved” ikke er det samme som at være dum. Det er nærmere
“let ved”, som er dumt, altså som arbejdsfelt.

Lærerne skal have mere fokus på processen end på resultatet.
Ikke sådan at resultatet er betydningsløst, men grundlæggende er
resultatet midlertidig, mens processen har et uendeligt perspektiv.
Det er processen der skaber resultatet.

Lærerne skal forsøge at gøre deres klasselokaler til træningslokaler,
hvor der er plads til at lave masser af forsøg og fejl, i stedet for
evalueringslokaler, som hovedsageligt er præget af de rigtige svars
pædagogik.

Lærerne skal skabe forskellige typer ”læringsstilladserende rum”
i læringsmiljøet. F.eks. kan eleverne rejse stilladser for hinanden,
stilladsering er ikke noget, læreren har monopol på. Begrundelse: Læring,
hvor eleven bevidst søger svært-feltet, kræver ofte mere stilladsering(f.eks.
feedback på forsøg) end man ser i den traditionelle undervisning, hvilket i
mange situationer kan være håbløst at nå(skaber spildtid hos eleverne)
for en enkelt lærer.

 

Om forfatteren

Carsten Hermansen har skrevet 64 artikler for Innospot

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

The administrator needs to log in and select a Google Analytics account.