Eleverne og SVÆRT

Eleverne skal lære, at det er forbundet med en høj fejlrisiko, når de arbejder
med svære og udfordrende opgaver. Fejl er et læringsværktøj mod det at blive
bedre og ikke kun et evalueringsværktøj i forbindelse med karaktergivning, som
ellers er den gængse fejlopfattelse.

Eleverne skal have en nyt og grundlæggende anderledes opfattelse af begreberne
let og svært. De skal være klar over, at læring oftest er anstrengende. Svært
er det naturlige, hvis man vil lære effektivt.

Påstand: Det passer simpelthen ikke, at de elever der har let ved noget,
er dem, der bliver de dygtigste.

Eleverne skal kunne lide/udholde at arbejde i svært-feltet gennem længere
perioder.

Eleverne
bliver
med ”svært”, som styrende
for læringsfeltet, stillet overfor nye krav. De bliver mere inddraget til at
reflektere deres læring og deres læringsfelt. Det er ikke sådan, at eleverne
får ansvar for egen læring, men der vil ofte, ja i princippet kontinuerligt,
blive et delkrav, at eleverne mærker efter om de arbejder med stof, som de har
svært ved, eller om de befinder sig i et læringsfelt, hvor der er helt styr på
tingene, og det kun er et spørgsmål om tid, inden de er færdige med deres
opgave/opgaver. Kravet til refleksion vil skabe et rum for parallellæring, hvor
eleven opøver sine refleksionskompetencer. Man kan godt tale om at ”svært”
eller ikkekan fastholdelsen vil/kan danne et metalæringsniveau hos eleverne i
forhold til deres egen læring. Mere om dette overordnede læringsniveau
på kommende side.

Der skal læres mange nye ting i forbindelse med indførelsen af
svært-pædagogikken. Hvordan kan man eksempelvis udfordre sig selv, når
man opdager at løsningen er lige for?

Eleverne skal med tiden opnå kompetencer, der kan hjælpe dem med
selv-udfordringer.
Eksempler:
1. Hvordan vil denne sætning lyde, hvis jeg skrev til min mor, præsten, en
fremmed osv.?
2. Hvordan kan jeg signalere mine egne følelser uden at skrive det direkte?
3. Lege med ord, for at se/fornemme deres virkning på indholdet
4. Kan jeg lægge et andet perspektiv ind over denne opgave

Eleverne skal med tiden blive gode til at lave ”let-refleksioner”. De skal bl.a.
stille spørgsmålet: ”Lærer jeg noget i øjeblikket?”. ”Er det tidsspilde?”

Eleverne skal blive gode til at springe over lette opgaver. Lærer at tænke dem
som tidsspilde.

Om forfatteren

Carsten Hermansen har skrevet 63 artikler for Innospot

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

The administrator needs to log in and select a Google Analytics account.