Forældrene og SVÆRT

Dette afsnit indeholder nogle eksempler på, hvordan svært-pædagogikken vil få
indflydelse på forældrenes holdninger til deres børns skolegang.

Det er ikke synd for eleverne
Forældrene skal se det som noget positivt, når deres børn sidder med opgaver,
de ikke kan “finde ud af”. Det jo “netop” det, som er et af delmålene ved denne
arbejdsform, eleverne skal ofte, i princippet hele tiden, arbejde med opgaver, de
har svært ved, eller som de skal gøre sig umage eller “stå på tæer” for at klare.
Det er ikke synd for eleverne, når de møder en svær opgave, det skal være det
naturlige. Det er her, man skal befinde sig, når man vil lære, dybdegående og
intensivt.

Myte som skal aflives: De elever, der lærer mest i skolen, er dem, der har let
ved det faglige og måske også dem, der laver mindst.

Gør skal foran kan
Forældrene skal ændre fokus på, hvordan de ser deres børn i læringssammenhænge.
Mange forældre har langt større fokus på hvad deres børn kan, end hvad de gør.
Balancen mellem kan og gør skal der ændres på. Selvfølgelig er det vigtigt, hvad
eleverne kan, det er jo det overordnede mål for undervisningen, men det er nærmest
uinteressant i læreprocessen. Her er det processen med læringsstoffet, der er
interessant, eksempelvis: Hvordan arbejder eleven med stoffet, er eleven udholdende
i sit arbejde, har tålmodighed, når noget er svært, gør sig umage, har bevidsthed om
egen læring, hvad er det som driver eleven, hvad gør eleven, når noget er svært
at forstå, osv.

Mål: Forældre skal have mere øje for deres børns arbejde, end for det niveau
de pt. har.

Fejl
Forældre skal rose deres børn, når de i deres arbejde kommer til at lave en fejl.
Fortæl dem, at lavede fejl ikke har noget som helst med intelligens at gøre, men
blot er et symptom på, at de arbejder med det rigtige læringsstof.
Hjælp dem med at arbejde med det rigtige, hvis de “sidder fast” med opgaver,
som du selv kan løse. Giv dem ikke svaret, hjælp dem evt. med at ændre fokus.

Mål: “Hvor er du dygtig”, skal blive til “Hvor er du udholdende”.

Svært-pædagogikken
Forældre skal have kendskab til svært-pædagogikken, for at kunne bakke op
om den måde at gribe læring an på. Dette er mest nødvendigt i startperioden,
hvor de basale holdninger til læring indlæres. Hen gennem skolelivet er støtten
og accepten af, at det gerne må gøre ondt og være hårdt at lære, vigtige
forældreelementer at have i værktøjskassen

Om forfatteren

Carsten Hermansen har skrevet 68 artikler for Innospot

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *