Hvad gør SVÆRT ved eleverne, del 1

Elever, der anvender svært-pædagogikken, ændre adfærd. I dette afsnit
beskriver vi nogle af vores praksiserfaringer med elever, der anvender svært-metoden
i deres daglige praksis.

Forældrene om hjælp med lektier
Forældre fortæller i forbindelse med skole-hjem samtaler, at den måde deres
børn arbejder med skolearbejdet hjemme har ændret sig. Forældrene har
selvfølgelig ikke lavet videnskabelige undersøgelser, så det følgende er vores egne
fortolkninger af forældrenes udsagn. Forældrene synes deres børn spørger
mindre/ søger mindre hjælp hjemme til deres lektier. Fra at hjælpe deres børn
med lektierne næsten dagligt, er det nu blevet en sjældenhed.

Vi tolker det således, at elever der arbejder i svært-metoden, efterhånden ved
hvordan ”at have svært ved” føles, så der er ingen grund til at søge hjælp, blot
fordi man ikke umiddelbart kan se en løsning. Kun hvis man virkelig sidder ”fast”,
kan man åbne for lektiehjælpskanalen. Det jo sådan, at det svære forsvinder
samtidig med hjælpen, hvilket godt kan betragtes som et ”angreb” på den
personlige tænkningsproces.

Eleverne kommer med tiden til at trives med det som er svært, de vil endda selv
forsøge at fastholde sig i feltet, fordi de ved, at det er her, de virkelig lærer noget.

Vejledningen/hjælpen ændret karakter med SVÆRT
Eleverne er ofte kommet dybere i opgaveforståelsen inden de søger hjælp, hvilket
gør hjælpen mere specifik og derved mere præcis, fordi eleverne i mange tilfælde
selv har forstået, hvilken del af opgaven de har problemer med. Dette gør, at de
normalt er mere specifikke med deres spørgsmål.

Hvornår søges hjælp?
Der opstår en, ”hvor lidt hjælp kan jeg nøjes med”, blandt eleverne. Denne
holdning til hjælp er almindelig blandt vores elever, der nu har arbejdet med
svært i to skoleår. Man kan tale om, at der udvikles en længere inkubationstid
før eleverne synes, at det er nødvendigt at søge hjælp. Dette må betyde, at de
arbejder koncentreret og i længere tid med opgaverne uden at give op.

Påstand: Det er sandsynligt, at denne måde at arbejde på vil skabe mere
udholdende elever.

En mulig afsmittende effekt
Der er ting i vores dagligdag, som mange mennesker har svært ved.
Den svære samtale, det at komme i gang med noget anstrengende, det at være
en del af en forandringsproces, det at turde skifte job, er fire udpluk fra mange
menneskers sværtved-hylde. Vi tror, at et kontinuerligt arbejde i svært-feltet,
vil have en positiv afsmittende effekt på vores evner til at takle svære problemer
andre steder i livet. Vi har igangsat en undersøgelse af den sidste påstand og
håber at have nogle valide resultater herom inden for det kommet år.

Om forfatteren

Carsten Hermansen har skrevet 68 artikler for Innospot

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *