Små rum

Dogme #2 Små rum skaber tryg læring

26 januar 2016

I vores arbejde i Det Skæve Rum er tanken […]

Fra model til virkelighed

17 december 2015

I tirsdags var der atter gang i palle-byggeriet på […]

Første palle-møbel til Den Skæve Årgang

8 december 2015

I dag fik vi produceret det første palle-møbel til […]

Når ansvaret for at lytte flytter ejer

27 april 2015

Mange lærere føler, at de har ansvar for om […]

Det almindelige klasseværelse versus Det Skæve Rum

9 august 2014

Ovenstående overskrift kunne danne grundlag for en doktordisputats. Men […]