Blog Archives

Hvorfor problemorienteret projektarbejde

20 marts 2018

Projektarbejdsformen er grænseløs i sit faglige niveau, hvilket gør […]