Folder “Det Skæve Rum”

Et slags pædagogisk eksperimentarium, hvor vi på baggrund af entreprenørskabsunder- visning eksperimenterer med nye og for alle deltagere, meget inddragende undervisning.

Folder Det Skæve Rum