Bæredygtig-innovation

Projektet blev langsomt skabt i foråret 2010. På de ugentlige info-møder på lærerværelset lavede vi en energizer (en lille leg, som styrker samarbejde, giver hjernen en pause eller blot giver et godt grin) med vores kollegaer. Efterfølgende blev en beskrivelse lagt på Personaleintra, så energizerne kunne videreformidles. Hver uge i 10 uger introducerede vi en ny energizer og erfarede hurtigt, at vores kollegaer brugte det i deres undervisning og at eleverne begyndte at efterspørge energizere. Vi opdagede hvor lidt, der skal til for at skabe små ændringer i elevernes og lærernes hverdag.

I skoleåret 10/11 omorganiserede vi elevrådet. Fra at være tre-delt slog vi det mellemste og det store elevråd sammen, så vi nu havde to elever fra hver klasse fra 4.-9. Derudover lavede vi en elevrådsledelse og afskaffede elevrådsformanden. I januar 2011 var elevrådet på en inno-camp, hvor de skulle finde nye og spændende navne til skolens gange og faglokaler for at fremme det kreative miljø. I april arrangerede elevrådet en navngivningsfest, hvor de havde inviteret alle skolens eksterne samarbejdspartnere.

Målet med at lade elevrådet fungere ud fra den entreprenante undervisningstanke er, at elevrådsmedlemmerne både tager del en i demokratisk dannelse samtidig med, at de kan fungere som innovative ambassadører i klasserne.

I februar 2012 indviede vi Det Skæve Rum, bygget i samarbejde med Per Thornberg fra Kvarterværkstedet. Det Skæve Rum fungerer, som et faglokale/tankelaboratorium for kreative tanker og idegenerering. I løbet af skoleåret 11/12 har alle skolens klasser fra 3.-8. klasse været på en inno camp med probelmstillinger fra Aalborg Havn, Gabriel, Kvarterløft 9220, andre skoler samt interne problemstillinger.

I august 2012 blev det Mellervangskolens lærere og pædagogeres tur til at komme på en inno camp i Det Skæve Rum. Over to dage havde vi samtlige kolleager på Camp, hvor de prøvede idegenereringsmetoderne på egen krop.

Fra skoleåret 2012-2015 varr Mellervangskolen en del af Træningsprogrammet i Nytænkning ved Aalborg Universitet Træning i Nytænkning 2.

Det er i det lys, vi forsøger at skabe en ændring på Mellervangskolen. Eleverne viser lærerne, hvordan de bliver tændt, hvilket vi efterfølgende hjælper lærerne med at efterkomme ved langsomt at uddanne vores kollega i entreprenørskabstanken. Det hele foregår med små skridt, så ingen føler sig overmandet og bebyrdet af noget nyt, men selv oplever glæden ved at bevæge sig i en kreativ verden.