Innovatørerne

I forået 2010 deltog vi, Carsten Hermansen og Charlotte Haaber, i Undervisningsministeriets Pioneruddannelse, hvor vi udviklede projektet Bæredygtig Innovation. I den forbindelse vandt vi på Pionerdagen 2010 en særpris for projektet.

I februar 2012 indviede vi Det Skæve Rum.

Siden har vi været medudviklende på:

  • Læringsrebeller med opstart i 2014
  • Den skæve Årgang med opstart i 2014
  • Projektarbejdsformen i udskolingen i 2015
  • Læringstelte til indskolingen i 2015
  • Børn skriver bøger-projekt i 2016
  • herRaum –   et praktiker-netværk med fokus på rum og læring i 2016
  • Skoletjenesten i Aalborg Kommune i 2016
  • Nye didaktiske læringsperspektiver som “svært”, “fejl” og “læringsbevidsthed” i 2015-17

Dette er nogle af de større projekter.

Men vigtigst er, at vi til daglig forsker i at hjælpe eleverne med at skabe andre forståelsesveje via fagcamps. Dette er udgangspunktet i alt, hvad vi foretager os, da vi grundlæggende mener, at læring sker hvor ting giver mening og følelser er tilstede.

Smilende tanker

Carsten og Charlotte