Video

Denne video viser hvordan Det Skæve Rum er
opbygget. Rummet er bygget af mobile enheder, så det kan
ændres i forhold til den(de) problemstillinger, der
arbejdes med. Mobiliteten er med til at fremme
elevernes nysgerrighed og motivation.